Hiện có 76 bất động sản
Loading...
tingtong-48-thanh-binh-mo-lao-ha-djong-01g0ekc9s8fjy5q94mkkgz6epn
513
0
4,0
Có thể thuê
TingTong 48 - Thanh Bình, Mỗ Lão, Hà Đông

Hà Đông, Hà Nội

Ngày đăng: 12/04/2022

0 ₫0 ₫/Phòng/Tháng

9

tingtong-52-kim-giang-thanh-liet-thanh-tri-ha-noi-01g0erptjz69wfbxzhx4b716xk
7676
9
4,0
Có thể thuê
TingTong 52 - Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Thanh Trì, Hà Nội

Ngày đăng: 12/04/2022

4.450.000 ₫3.250.000 ₫/Phòng/Tháng

35

tingtong-54-xuan-djinh-bac-tu-liem-ha-noi-01g0es3zfd7qm9tn1qvdr23gh2
4453
5
4,0
Có thể thuê
TingTong 54 - Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 12/04/2022

4.550.000 ₫3.050.000 ₫/Phòng/Tháng

28

tingtong-51-tan-trieu-thanh-tri-ha-noi-01g0er4fzadgcf1bskatpn0q3q
12527
7
4,0
Có thể thuê
TingTong 51 - Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Thanh Trì, Hà Nội

Ngày đăng: 12/04/2022

5.550.000 ₫2.200.000 ₫/Phòng/Tháng

31

tingtong-45-ngo-thi-sy-van-phuc-ha-djong-01g0ek0rhvy4zcvvqb1xvp82p7
6146
5
4,0
Có thể thuê
TingTong 45 - Ngô Thì Sỹ, Vạn Phúc, Hà Đông

Hà Đông, Hà Nội

Ngày đăng: 12/04/2022

3.750.000 ₫3.350.000 ₫/Phòng/Tháng

37

tingtong-39-trung-van-nam-tu-liem-ha-noi-01g08ye7gjgjfsj4f29vaahxpz
7185
7
4,0
Có thể thuê
TingTong 39 - Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 10/04/2022

4.650.000 ₫3.550.000 ₫/Phòng/Tháng

46

tingtong-19-ngo-147-xuan-djinh-ha-noi-01fxq1hyj5kv5cv2xf34d35777
5220
7
4,0
Có thể thuê
TingTong 19 - Ngõ 147 Xuân Đỉnh, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/03/2022

8.100.000 ₫3.250.000 ₫/Phòng/Tháng

55

tingtong-43-yen-xa-tan-trieu-thanh-tri-ha-noi-01g0b4811kkhg6njs36cc766bs
6451
6
4,0
Có thể thuê
TingTong 43 - Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Thanh Trì, Hà Nội

Ngày đăng: 11/04/2022

3.850.000 ₫2.750.000 ₫/Phòng/Tháng

24

tingtong-55-tdp-nguyen-xa-3-minh-khai-bac-tu-liem-01g0gmzxe4gx2j0ksnzrj3s7ga
4137
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 55 - TDP Nguyên Xá 3, Minh Khai, Bắc Từ Liêm

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 13/04/2022

4.250.000 ₫3.550.000 ₫/Phòng/Tháng

17

tingtong-50-kim-giang-thanh-xuan-ha-noi-01g0eq6vnmjt405rhmtpr7209m
434
0
4,0
Có thể thuê
TingTong 50 - Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày đăng: 12/04/2022

0 ₫0 ₫/Phòng/Tháng

37

Số người ở

Lọc theo khoảng giá

Lọc theo diện tích