Hiện có 20 bất động sản
Loading...
tingtong-10-le-djuc-tho-ha-noi-01fx1pn47xdakst1fd600p0mfr
11074
10
4,0
Có thể thuê
TingTong 10 - Lê Đức Thọ, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 01/03/2022

4.250.000 ₫3.450.000 ₫/Phòng/Tháng

18

tingtong-25-pham-van-djong-ha-noi-01fxr18s0nysryg6mjdar3qzqg
9981
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 25 - Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/03/2022

4.850.000 ₫3.650.000 ₫/Phòng/Tháng

25

tingtong-71-kim-giang-hoang-mai-ha-noi-01gab4xk84fzc9sp3vrkht0k3j
3305
10
4,0
Có thể thuê
TingTong 71 - Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội

Hoàng Mai, Hà Nội

Ngày đăng: 13/08/2022

4.750.000 ₫4.250.000 ₫/Phòng/Tháng

21

tingtong-43-yen-xa-tan-trieu-thanh-tri-ha-noi-01g0b4811kkhg6njs36cc766bs
5174
6
4,0
Có thể thuê
TingTong 43 - Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Thanh Trì, Hà Nội

Ngày đăng: 11/04/2022

3.850.000 ₫2.750.000 ₫/Phòng/Tháng

24

tingtong-58-nguyen-xa-minh-khai-bac-tu-liem-ha-noi-01g0gx0z1tqvndpjf859etbhb6
4248
9
4,0
Có thể thuê
TingTong 58 - Nguyên Xá, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 13/04/2022

3.950.000 ₫3.050.000 ₫/Phòng/Tháng

22

tingtong-55-tdp-nguyen-xa-3-minh-khai-bac-tu-liem-01g0gmzxe4gx2j0ksnzrj3s7ga
2898
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 55 - TDP Nguyên Xá 3, Minh Khai, Bắc Từ Liêm

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 13/04/2022

4.250.000 ₫3.550.000 ₫/Phòng/Tháng

17

tingtong-61-thanh-liet-thanh-tri-ha-noi-01g0h26c2ayvt5k3976bw3ffa4
2895
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 61 - Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Thanh Trì, Hà Nội

Ngày đăng: 13/04/2022

5.250.000 ₫3.650.000 ₫/Phòng/Tháng

51

tingtong-32-kim-giang-thanh-xuan-ha-noi-01g072rs7n90c1mk0w4n1h8xsb
8329
13
4,0
Có thể thuê
TingTong 32 - Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày đăng: 09/04/2022

6.550.000 ₫5.350.000 ₫/Phòng/Tháng

10

tingtong-73-tran-cung-co-nhue-1-bac-tu-liem-ha-noi-01g1qn45e3y7knpzemps3fdg21
4157
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 73 - Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 28/04/2022

3.850.000 ₫3.450.000 ₫/Phòng/Tháng

26

tingtong-80-yen-xa-tan-trieu-thanh-tri-ha-noi-01gcgg12pm59vj1hxeqwknhgmh
2391
10
4,0
Có thể thuê
TingTong 80 - Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Thanh Trì, Hà Nội

Ngày đăng: 09/09/2022

5.050.000 ₫3.750.000 ₫/Phòng/Tháng

45

Số người ở

Lọc theo khoảng giá

Lọc theo diện tích