Hiện có 21 bất động sản
Loading...
tingtong-19-ngo-147-xuan-djinh-ha-noi-01fxq1hyj5kv5cv2xf34d35777
5220
7
4,0
Có thể thuê
TingTong 19 - Ngõ 147 Xuân Đỉnh, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/03/2022

8.100.000 ₫3.250.000 ₫/Phòng/Tháng

55

tingtong-58-nguyen-xa-minh-khai-bac-tu-liem-ha-noi-01g0gx0z1tqvndpjf859etbhb6
6937
9
4,0
Có thể thuê
TingTong 58 - Nguyên Xá, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 13/04/2022

3.950.000 ₫3.050.000 ₫/Phòng/Tháng

22

tingtong-54-xuan-djinh-bac-tu-liem-ha-noi-01g0es3zfd7qm9tn1qvdr23gh2
4453
5
4,0
Có thể thuê
TingTong 54 - Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 12/04/2022

4.550.000 ₫3.050.000 ₫/Phòng/Tháng

28

tingtong-79-van-tien-dung-minh-khai-bac-tu-liem-ha-noi-01g1qn8sxstra1azrnpqzy6p52
6013
12
4,0
Có thể thuê
TingTong 79 - Văn Tiến Dũng, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 28/04/2022

65.500.000 ₫5.150.000 ₫/Phòng/Tháng

47

tingtong-55-tdp-nguyen-xa-3-minh-khai-bac-tu-liem-01g0gmzxe4gx2j0ksnzrj3s7ga
4137
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 55 - TDP Nguyên Xá 3, Minh Khai, Bắc Từ Liêm

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 13/04/2022

4.250.000 ₫3.550.000 ₫/Phòng/Tháng

17

tingtong-66-xuan-djinh-bac-tu-liem-ha-noi-01g1qknqxddep01796t9m3xtt4
1973
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 66 - Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 28/04/2022

3.950.000 ₫3.750.000 ₫/Phòng/Tháng

10

tingtong-63-nguyen-xa-minh-khai-bac-tu-liem-ha-noi-01g1n39xpn0fjwhgq47f8e3a7m
2469
10
4,0
Có thể thuê
TingTong 63 - Nguyên Xá, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 27/04/2022

4.050.000 ₫3.350.000 ₫/Phòng/Tháng

35

tingtong-62-nguyen-xa-minh-khai-bac-tu-liem-ha-noi-01g0h30s0cm3q4js35xg97ejap
2520
11
4,0
Có thể thuê
TingTong 62 - Nguyên Xá, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 13/04/2022

4.150.000 ₫3.450.000 ₫/Phòng/Tháng

36

tingtong-73-tran-cung-co-nhue-1-bac-tu-liem-ha-noi-01g1qn45e3y7knpzemps3fdg21
5090
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 73 - Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 28/04/2022

3.850.000 ₫3.450.000 ₫/Phòng/Tháng

26

tingtong-70-xuan-djinh-bac-tu-liem-ha-noi-01g1qmy9e61q1fzmjezebg9t1y
590
0
4,0
Có thể thuê
TingTong 70 - Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 28/04/2022

0 ₫0 ₫/Phòng/Tháng

17

Số người ở

Lọc theo khoảng giá

Lọc theo diện tích