Hiện có 19 bất động sản
Loading...
tingtong-07-hoang-quoc-viet-ha-noi-01fx1prrc6xspfs3bxhacfjmfd
12623
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 07 - Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 01/03/2022

3.450.000 ₫2.350.000 ₫/Phòng/Tháng

24

tingtong-54-xuan-djinh-bac-tu-liem-ha-noi-01g0es3zfd7qm9tn1qvdr23gh2
2129
5
4,0
Có thể thuê
TingTong 54 - Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 12/04/2022

4.550.000 ₫3.050.000 ₫/Phòng/Tháng

28

tingtong-55-tdp-nguyen-xa-3-minh-khai-bac-tu-liem-01g0gmzxe4gx2j0ksnzrj3s7ga
1367
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 55 - TDP Nguyên Xá 3, Minh Khai, Bắc Từ Liêm

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 13/04/2022

4.250.000 ₫3.550.000 ₫/Phòng/Tháng

17

tingtong-58-nguyen-xa-minh-khai-bac-tu-liem-ha-noi-01g0gx0z1tqvndpjf859etbhb6
1985
9
4,0
Có thể thuê
TingTong 58 - Nguyên Xá, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 13/04/2022

3.950.000 ₫3.050.000 ₫/Phòng/Tháng

22

tingtong-15-xuan-djinh-ha-noi-01fx2hm5ah3j8c0jtp24p87vex
3408
10
4,0
Có thể thuê
TingTong 15 - Xuân Đỉnh, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 01/03/2022

4.050.000 ₫3.350.000 ₫/Phòng/Tháng

56

tingtong-19-ngo-147-xuan-djinh-ha-noi-01fxq1hyj5kv5cv2xf34d35777
3424
7
4,0
Có thể thuê
TingTong 19 - Ngõ 147 Xuân Đỉnh, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/03/2022

4.050.000 ₫3.250.000 ₫/Phòng/Tháng

32

tingtong-25-pham-van-djong-ha-noi-01fxr18s0nysryg6mjdar3qzqg
6405
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 25 - Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/03/2022

4.850.000 ₫3.650.000 ₫/Phòng/Tháng

25

tingtong-13-co-nhue-ha-noi-01fxhm9xq2kr8hpqcjas653xey
4838
7
4,0
Có thể thuê
TingTong 13 - Cổ Nhuế, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 07/03/2022

3.550.000 ₫2.950.000 ₫/Phòng/Tháng

16

tingtong-35-xuan-djinh-bac-tu-liem-ha-noi-01g07g5c085zwsez495g6vmqqg
833
10
4,0
Có thể thuê
TingTong 35 - Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/04/2022

3.950.000 ₫3.350.000 ₫/Phòng/Tháng

11

tingtong-30-xuan-djinh-bac-tu-liem-ha-noi-01g0705t2a3b7e20j07kvwr8ed
2014
6
4,0
Có thể thuê
TingTong 30 - Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/04/2022

3.250.000 ₫3.050.000 ₫/Phòng/Tháng

13

Số người ở

Lọc theo khoảng giá

Lọc theo diện tích