Hiện có 4 bất động sản
Loading...
tingtong-68-phu-dien-bac-tu-liem-ha-noi-01g1qm0e4fzce2x6w4pngest2v
3817
11
4,0
Có thể thuê
TingTong 68 - Phú Diễn, Bắc Từ Liêm Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 28/04/2022

8.100.000 ₫3.750.000 ₫/Phòng/Tháng

23

tingtong-79-van-tien-dung-minh-khai-bac-tu-liem-ha-noi-01g1qn8sxstra1azrnpqzy6p52
2609
12
4,0
Có thể thuê
TingTong 79 - Văn Tiến Dũng, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 28/04/2022

65.500.000 ₫5.150.000 ₫/Phòng/Tháng

47

tingtong-89-xuan-djinh-bac-tu-liem-ha-noi-01gck2xkgxvqeghyvcx0788m6b
2250
13
4,0
Có thể thuê
TingTong 89 - Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 10/09/2022

6.350.000 ₫4.750.000 ₫/Phòng/Tháng

24

tingtong-104-xuan-djinh-bac-tu-liem-ha-noi-01gpat9fwhza9d1g1gmd6t8r3z
1782
5
4,0
Có thể thuê
TingTong 104 - Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/01/2023

4.850.000 ₫3.650.000 ₫/Phòng/Tháng

20

Số người ở

Lọc theo khoảng giá

Lọc theo diện tích