Hiện có 7 bất động sản
Loading...
tingtong-58-nguyen-xa-minh-khai-bac-tu-liem-ha-noi-01g0gx0z1tqvndpjf859etbhb6
5233
9
4,0
Có thể thuê
TingTong 58 - Nguyên Xá, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 13/04/2022

3.950.000 ₫3.050.000 ₫/Phòng/Tháng

22

tingtong-79-van-tien-dung-minh-khai-bac-tu-liem-ha-noi-01g1qn8sxstra1azrnpqzy6p52
4120
12
4,0
Có thể thuê
TingTong 79 - Văn Tiến Dũng, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 28/04/2022

65.500.000 ₫5.150.000 ₫/Phòng/Tháng

47

tingtong-55-tdp-nguyen-xa-3-minh-khai-bac-tu-liem-01g0gmzxe4gx2j0ksnzrj3s7ga
3270
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 55 - TDP Nguyên Xá 3, Minh Khai, Bắc Từ Liêm

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 13/04/2022

4.250.000 ₫3.550.000 ₫/Phòng/Tháng

17

tingtong-30-xuan-djinh-bac-tu-liem-ha-noi-01g0705t2a3b7e20j07kvwr8ed
2953
6
4,0
Có thể thuê
TingTong 30 - Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/04/2022

3.250.000 ₫3.050.000 ₫/Phòng/Tháng

13

tingtong-91-xuan-djinh-bac-tu-liem-ha-noi-01gpat9fvrv11hxm10fk6vp27h
3794
4
4,0
Có thể thuê
TingTong 91- Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/01/2023

6.500.000 ₫2.850.000 ₫/Phòng/Tháng

27

tingtong-104-xuan-djinh-bac-tu-liem-ha-noi-01gpat9fwhza9d1g1gmd6t8r3z
2655
5
4,0
Có thể thuê
TingTong 104 - Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/01/2023

4.850.000 ₫3.650.000 ₫/Phòng/Tháng

20

tingtong-93-kieu-mai-phuc-dien-bac-tu-liem-ha-noi-01gpat9fw80j38rwjmh8vt8b8x
3458
4
4,0
Có thể thuê
TingTong 93 - Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/01/2023

4.050.000 ₫2.750.000 ₫/Phòng/Tháng

30

Số người ở

Lọc theo khoảng giá

Lọc theo diện tích