Hiện có 4 bất động sản
Loading...
tingtong-59-van-phuc-ha-djong-ha-noi-01g0gyk6qjw2ezvkn5zv0dv9nw
7215
5
4,0
Có thể thuê
TingTong 59 - Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Hà Đông, Hà Nội

Ngày đăng: 13/04/2022

4.250.000 ₫3.650.000 ₫/Phòng/Tháng

19

tingtong-74-mo-lao-ha-noi-01g9q2dqthdk9zn6wgdsqtzbwy
21126
11
4,0
Có thể thuê
TingTong 74 - Mỗ Lao, Hà Nội

Hà Đông, Hà Nội

Ngày đăng: 05/08/2022

7.150.000 ₫4.350.000 ₫/Phòng/Tháng

50

tingtong-60-van-phuc-ha-djong-ha-noi-01g0h0scfyw0ma4sw213stjv1q
4585
5
4,0
Có thể thuê
TingTong 60 - Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Hà Đông, Hà Nội

Ngày đăng: 13/04/2022

7.150.000 ₫3.550.000 ₫/Phòng/Tháng

19

tingtong-45-ngo-thi-sy-van-phuc-ha-djong-01g0ek0rhvy4zcvvqb1xvp82p7
6410
5
4,0
Có thể thuê
TingTong 45 - Ngô Thì Sỹ, Vạn Phúc, Hà Đông

Hà Đông, Hà Nội

Ngày đăng: 12/04/2022

3.750.000 ₫3.350.000 ₫/Phòng/Tháng

37

Số người ở

Lọc theo khoảng giá

Lọc theo diện tích