Hiện có 5 bất động sản
Loading...
tingtong-26-khuong-djinh-thanh-xuan-ha-noi-01fxvs3qynh5wfm7ts58sz8xjv
8025
7
4,0
Có thể thuê
TingTong 26 - Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày đăng: 11/03/2022

3.200.000 ₫3.000.000 ₫/Phòng/Tháng

7

tingtong-32-kim-giang-thanh-xuan-ha-noi-01g072rs7n90c1mk0w4n1h8xsb
3994
13
4,0
Có thể thuê
TingTong 32 - Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày đăng: 09/04/2022

6.550.000 ₫5.350.000 ₫/Phòng/Tháng

10

tingtong-69-trieu-khuc-thanh-xuan-nam-thanh-xuan-ha-noi-01g1qm5yg29062z8kdn81tbv6n
4632
5
4,0
Có thể thuê
TingTong 69 - Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày đăng: 28/04/2022

3.950.000 ₫3.550.000 ₫/Phòng/Tháng

19

tingtong-78-bui-xuong-trach-khuong-djinh-thanh-xuan-ha-noi-01gcgfggr2n53f1xsk8tvn1mmz
1509
9
4,0
Có thể thuê
TingTong 78 - Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày đăng: 09/09/2022

4.750.000 ₫4.250.000 ₫/Phòng/Tháng

21

tingtong-84-quan-nhan-nhan-chinh-thanh-xuan-ha-noi-01gcggjm6q7s9ex9bgn3qda46p
2256
10
4,0
Có thể thuê
TingTong 84 - Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày đăng: 09/09/2022

6.050.000 ₫4.650.000 ₫/Phòng/Tháng

18

Số người ở

Lọc theo khoảng giá

Lọc theo diện tích