Hiện có 32 bất động sản
Loading...
tingtong-51-tan-trieu-thanh-tri-ha-noi-01g0er4fzadgcf1bskatpn0q3q
10994
7
4,0
Có thể thuê
TingTong 51 - Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Thanh Trì, Hà Nội

Ngày đăng: 12/04/2022

5.550.000 ₫2.200.000 ₫/Phòng/Tháng

31

tingtong-79-van-tien-dung-minh-khai-bac-tu-liem-ha-noi-01g1qn8sxstra1azrnpqzy6p52
5414
12
4,0
Có thể thuê
TingTong 79 - Văn Tiến Dũng, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 28/04/2022

65.500.000 ₫5.150.000 ₫/Phòng/Tháng

47

tingtong-52-kim-giang-thanh-liet-thanh-tri-ha-noi-01g0erptjz69wfbxzhx4b716xk
6922
9
4,0
Có thể thuê
TingTong 52 - Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Thanh Trì, Hà Nội

Ngày đăng: 12/04/2022

4.450.000 ₫3.250.000 ₫/Phòng/Tháng

35

tingtong-16-my-djinh-nhan-my-ha-noi-01fxhpz8bvkyjyn0492zh7xnry
11367
7
4,0
Có thể thuê
TingTong 16 - Mỹ Đình, Nhân Mỹ, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 07/03/2022

4.250.000 ₫3.450.000 ₫/Phòng/Tháng

26

tingtong-10-le-djuc-tho-ha-noi-01fx1pn47xdakst1fd600p0mfr
14483
10
4,0
Có thể thuê
TingTong 10 - Lê Đức Thọ, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 01/03/2022

4.250.000 ₫3.450.000 ₫/Phòng/Tháng

18

tingtong-11-djo-djuc-duc-ha-noi-01fx1pmxd7br41qsm7sf8cmyaj
10216
9
4,0
Có thể thuê
TingTong 11 - Đỗ Đức Dục, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 01/03/2022

3.950.000 ₫3.350.000 ₫/Phòng/Tháng

22

tingtong-55-tdp-nguyen-xa-3-minh-khai-bac-tu-liem-01g0gmzxe4gx2j0ksnzrj3s7ga
3610
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 55 - TDP Nguyên Xá 3, Minh Khai, Bắc Từ Liêm

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 13/04/2022

4.250.000 ₫3.550.000 ₫/Phòng/Tháng

17

tingtong-30-xuan-djinh-bac-tu-liem-ha-noi-01g0705t2a3b7e20j07kvwr8ed
3769
6
4,0
Có thể thuê
TingTong 30 - Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/04/2022

3.250.000 ₫3.050.000 ₫/Phòng/Tháng

13

tingtong-58-nguyen-xa-minh-khai-bac-tu-liem-ha-noi-01g0gx0z1tqvndpjf859etbhb6
6213
9
4,0
Có thể thuê
TingTong 58 - Nguyên Xá, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 13/04/2022

3.950.000 ₫3.050.000 ₫/Phòng/Tháng

22

tingtong-61-thanh-liet-thanh-tri-ha-noi-01g0h26c2ayvt5k3976bw3ffa4
4069
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 61 - Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Thanh Trì, Hà Nội

Ngày đăng: 13/04/2022

5.250.000 ₫3.650.000 ₫/Phòng/Tháng

51

Số người ở

Lọc theo khoảng giá

Lọc theo diện tích