Hiện có 34 bất động sản
Loading...
tingtong-10-le-djuc-tho-ha-noi-01fx1pn47xdakst1fd600p0mfr
7674
10
4,0
Có thể thuê
TingTong 10 - Lê Đức Thọ, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 01/03/2022

4.250.000 ₫3.450.000 ₫/Phòng/Tháng

18

tingtong-61-thanh-liet-thanh-tri-ha-noi-01g0h26c2ayvt5k3976bw3ffa4
1737
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 61 - Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Thanh Trì, Hà Nội

Ngày đăng: 13/04/2022

5.250.000 ₫3.650.000 ₫/Phòng/Tháng

51

tingtong-52-kim-giang-thanh-liet-thanh-tri-ha-noi-01g0erptjz69wfbxzhx4b716xk
3592
9
4,0
Có thể thuê
TingTong 52 - Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Thanh Trì, Hà Nội

Ngày đăng: 12/04/2022

4.450.000 ₫3.250.000 ₫/Phòng/Tháng

35

tingtong-32-kim-giang-thanh-xuan-ha-noi-01g072rs7n90c1mk0w4n1h8xsb
5890
13
4,0
Có thể thuê
TingTong 32 - Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày đăng: 09/04/2022

6.550.000 ₫5.350.000 ₫/Phòng/Tháng

10

tingtong-36-yen-xa-tan-trieu-thanh-tri-ha-noi-01g08ryh8r144vcxc8e6c11maf
1545
5
4,0
Có thể thuê
TingTong 36 - Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Thanh Trì, Hà Nội

Ngày đăng: 10/04/2022

4.350.000 ₫3.250.000 ₫/Phòng/Tháng

23

tingtong-65-djinh-cong-thuong-hoang-mai-ha-noi-01g1qjvpyjpsp6wjt5nqj929j7
4011
9
4,0
Có thể thuê
TingTong 65 - Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội

Hoàng Mai, Hà Nội

Ngày đăng: 28/04/2022

4.150.000 ₫3.050.000 ₫/Phòng/Tháng

29

tingtong-39-trung-van-nam-tu-liem-ha-noi-01g08ye7gjgjfsj4f29vaahxpz
4448
7
4,0
Có thể thuê
TingTong 39 - Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 10/04/2022

4.650.000 ₫3.550.000 ₫/Phòng/Tháng

46

tingtong-11-djo-djuc-duc-ha-noi-01fx1pmxd7br41qsm7sf8cmyaj
5836
9
4,0
Có thể thuê
TingTong 11 - Đỗ Đức Dục, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 01/03/2022

3.950.000 ₫3.350.000 ₫/Phòng/Tháng

22

tingtong-59-van-phuc-ha-djong-ha-noi-01g0gyk6qjw2ezvkn5zv0dv9nw
4121
5
4,0
Có thể thuê
TingTong 59 - Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Hà Đông, Hà Nội

Ngày đăng: 13/04/2022

4.250.000 ₫3.650.000 ₫/Phòng/Tháng

19

tingtong-43-yen-xa-tan-trieu-thanh-tri-ha-noi-01g0b4811kkhg6njs36cc766bs
2697
6
4,0
Có thể thuê
TingTong 43 - Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Thanh Trì, Hà Nội

Ngày đăng: 11/04/2022

3.850.000 ₫2.750.000 ₫/Phòng/Tháng

24

Số người ở

Lọc theo khoảng giá

Lọc theo diện tích