9
2066
0

Mô tả

TT105

Loại phòng (5)

TT105 - 101

Studio - L1

 • Diện tích: 18m2
 • Số người ở: 3
  TT105 - 201

  Studio gác xép - L2

  • Diện tích: 18m2
  • Số người ở: 3
   TT105 - 202

   Studio gác xép - L3

   • Diện tích: 18m2
   • Số người ở: 3
    TT105 - 203

    Studio gác xép - L4

    • Diện tích: 18m2
    • Số người ở: 3
     TT105 - 703

     Studio - L5

     • Diện tích: 18m2
     • Số người ở: 3

      Đánh giá

      Chưa có đánh giá phòng nào!

      • TingTong 105 - Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
      9
      2066
      0

      Loại phòng:

      • Diện tích: 18m2
      • số người ở: 3

      2.850.000 ₫

      2.650.000 ₫

      Chọn phòng0

      Chú thích:

      PCòn trống

      PHết phòng

      PPhòng đã chọn

      Tiện ích0

       TT105