11
2861
0

Mô tả

Loại phòng (14)

TT113 - 201

Studio ban công - L11

 • Diện tích: 14m2
 • Số người ở: 3
  TT113 - 202

  Studio ban công - L12

  • Diện tích: 14m2
  • Số người ở: 3
   TT113 - 203

   Studio - L13

   • Diện tích: 16m2
   • Số người ở: 3
    TT113 - 204

    Studio ban công - L14

    • Diện tích: 24m2
    • Số người ở: 3
     TT113 - 301

     Studio ban công - L1

     • Diện tích: 25m2
     • Số người ở: 3
      TT113 - 302

      1 Khách 1 Ngủ ban công - L2

      • Diện tích: 32m2
      • Số người ở: 3
       TT113 - 303

       1 Khách 1 Ngủ ban công - L3

       • Diện tích: 40m2
       • Số người ở: 3
        TT113 - 502

        Studio ban công - L4

        • Diện tích: 22m2
        • Số người ở: 3
         TT113 - 503

         Studio - L5

         • Diện tích: 18m2
         • Số người ở: 3
          TT113 - 504

          Studio ban công - L6

          • Diện tích: 16m2
          • Số người ở: 3
           TT113 - 801

           Studio ban công - L7

           • Diện tích: 25m2
           • Số người ở: 3
            TT113 - 802

            Studio ban công - L8

            • Diện tích: 22m2
            • Số người ở: 3
             TT113 - 803

             Studio - L9

             • Diện tích: 18m2
             • Số người ở: 3
              TT113 - 804

              Studio ban công - L10

              • Diện tích: 16m2
              • Số người ở: 3

               Đánh giá

               Chưa có đánh giá phòng nào!

               • TingTong 113 - Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội
               11
               2861
               0

               Loại phòng:

               • Diện tích: 14m2
               • số người ở: 3

               6.850.000 ₫

               6.650.000 ₫

               Chọn phòng0

               Chú thích:

               PCòn trống

               PHết phòng

               PPhòng đã chọn

               Tiện ích0

                TT113