8
2166
0

Mô tả

TT115

Loại phòng (3)

TT115 - 301

Studio gác xép - L1

 • Diện tích: 20m2
 • Số người ở: 3
  TT115 - 302

  Studio gác xép - L2

  • Diện tích: 20m2
  • Số người ở: 3
   TT115 - 802

   Studio - L3

   • Diện tích: 20m2
   • Số người ở: 3

    Đánh giá

    Chưa có đánh giá phòng nào!

    • TingTong 115 - Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
    8
    2166
    0

    Loại phòng:

    • Diện tích: 20m2
    • số người ở: 3

    5.150.000 ₫

    4.950.000 ₫

    Chọn phòng0

    Chú thích:

    PCòn trống

    PHết phòng

    PPhòng đã chọn

    Tiện ích0

     TT115