10
4984
0

Mô tả

TT

Loại phòng (15)

TT71 - 101

Studio - L9

 • Diện tích: 20m2
 • Số người ở: 2
  TT71 - 201

  Studio có ban công gác xép - L1

  • Diện tích: 18m2
  • Số người ở: 2
   TT71 - 202

   Studio có ban công gác xép - L2

   • Diện tích: 20m2
   • Số người ở: 2
    TT71 - 203

    Studio gác xép - L3

    • Diện tích: 20m2
    • Số người ở: 2
     TT71 - 204

     Studio gác xép - L4

     • Diện tích: 20m2
     • Số người ở: 2
      TT71 - 301

      Studio có ban công gác xép - L1

      • Diện tích: 18m2
      • Số người ở: 2
       TT71 - 302

       Studio có ban công gác xép - L2

       • Diện tích: 20m2
       • Số người ở: 2
        TT71 - 401

        Studio có ban công gác xép - L5

        • Diện tích: 18m2
        • Số người ở: 2
         TT71 - 402

         Studio có ban công gác xép - L6

         • Diện tích: 20m2
         • Số người ở: 2
          TT71 - 403

          Studio gác xép - L7

          • Diện tích: 20m2
          • Số người ở: 2
           TT71 - 404

           Studio gác xép - L4

           • Diện tích: 20m2
           • Số người ở: 2
            TT71 - 501

            Studio có ban công gác xép - L5

            • Diện tích: 18m2
            • Số người ở: 2
             TT71 - 502

             Studio có ban công gác xép - L6

             • Diện tích: 20m2
             • Số người ở: 2
              TT71 - 503

              Studio gác xép - L7

              • Diện tích: 20m2
              • Số người ở: 2
               TT71 - 504

               Studio gác xép - L8

               • Diện tích: 20m2
               • Số người ở: 2

                Đánh giá

                Chưa có đánh giá phòng nào!

                • TingTong 71 - Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội
                10
                4984
                0

                Loại phòng:

                • Diện tích: 20m2
                • số người ở: 2

                4.450.000 ₫

                4.250.000 ₫

                Chọn phòng0

                Chú thích:

                PCòn trống

                PHết phòng

                PPhòng đã chọn

                Tiện ích0