9
3652
0

Mô tả

.

Loại phòng (10)

TT78 - 101

Studio

 • Diện tích: 22m2
 • Số người ở: 2
  TT78 - 401

  Studio - L1

  • Diện tích: 24m2
  • Số người ở: 2
   TT78 - 402

   Studio - L2

   • Diện tích: 24m2
   • Số người ở: 2
    TT78 - 403

    Studio - L3

    • Diện tích: 24m2
    • Số người ở: 2
     TT78 - 404

     Studio - L4

     • Diện tích: 24m2
     • Số người ở: 2
      TT78 - 405

      Studio - L5

      • Diện tích: 24m2
      • Số người ở: 2
       TT78 - 406

       Studio - L6

       • Diện tích: 20m2
       • Số người ở: 2
        TT78 - 601

        Studio - L7

        • Diện tích: 24m2
        • Số người ở: 2
         TT78 - 602

         Studio - L8

         • Diện tích: 24m2
         • Số người ở: 2
          TT78 - 603

          Studio - L9

          • Diện tích: 20m2
          • Số người ở: 2

           Đánh giá

           Chưa có đánh giá phòng nào!

           • TingTong 78 - Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
           9
           3652
           0

           Loại phòng:

           • Diện tích: 22m2
           • số người ở: 2

           4.450.000 ₫

           4.250.000 ₫

           Chọn phòng0

           Chú thích:

           PCòn trống

           PHết phòng

           PPhòng đã chọn

           Tiện ích0

            TT