10
3987
0

Mô tả

TT

Loại phòng (4)

TT84 - 203

Studio - L4

 • Diện tích: 22m2
 • Số người ở: 2
  TT84 - 601

  1 khách 1 ngủ - L1

  • Diện tích: 28m2
  • Số người ở: 2
   TT84 - 602

   1 khách 1 ngủ - L2

   • Diện tích: 28m2
   • Số người ở: 2
    TT84 - 603

    Studio - L3

    • Diện tích: 22m2
    • Số người ở: 2

     Đánh giá

     Chưa có đánh giá phòng nào!

     • TingTong 84 - Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
     10
     3987
     0

     Loại phòng:

     • Diện tích: 22m2
     • số người ở: 2

     4.850.000 ₫

     4.650.000 ₫

     Chọn phòng0

     Chú thích:

     PCòn trống

     PHết phòng

     PPhòng đã chọn

     Tiện ích0