9
5596
0

Mô tả

TT

Loại phòng (5)

TT88 - 101

Studio - L1

 • Diện tích: 15m2
 • Số người ở: 2
  TT88 - 501

  Studio - L4

  • Diện tích: 15m2
  • Số người ở: 2
   TT88 - 502

   Studio - L3

   • Diện tích: 15m2
   • Số người ở: 2
    TT88 - 203

    Studio - L5

    • Diện tích: 15m2
    • Số người ở: 2
     TT88 - 503

     Studio - L2

     • Diện tích: 15m2
     • Số người ở: 2

      Đánh giá

      Chưa có đánh giá phòng nào!

      • TingTong 88 - Võ Chí Công, Cầu Giấy, Hà Nội
      9
      5596
      0

      Loại phòng:

      • Diện tích: 15m2
      • số người ở: 2

      4.050.000 ₫

      3.850.000 ₫

      Chọn phòng0

      Chú thích:

      PCòn trống

      PHết phòng

      PPhòng đã chọn

      Tiện ích0

       .