8
3889
0

Mô tả

.

Loại phòng (8)

TT95 - 203

Studio - L1

 • Diện tích: 20m2
 • Số người ở: 3
  TT95 - 301

  Studio gác xép - L2

  • Diện tích: 20m2
  • Số người ở: 3
   TT95 - 402

   Studio gác xép - L4

   • Diện tích: 20m2
   • Số người ở: 3
    TT95 - 305

    Studio gác xép - L5

    • Diện tích: 20m2
    • Số người ở: 3
     TT95 - 605

     Studio gác xép - L6

     • Diện tích: 20m2
     • Số người ở: 3
      TT95 - 801

      Studio gác xép - L3

      • Diện tích: 20m2
      • Số người ở: 3
       TT95 - 806

       Studio gác xép - L7

       • Diện tích: 20m2
       • Số người ở: 3
        TT95 - 804

        Studio gác xép - L8

        • Diện tích: 20m2
        • Số người ở: 3

         Đánh giá

         Chưa có đánh giá phòng nào!

         • TingTong 95 - Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
         8
         3889
         0

         Loại phòng:

         • Diện tích: 20m2
         • số người ở: 3

         4.150.000 ₫

         3.950.000 ₫

         Chọn phòng0

         Chú thích:

         PCòn trống

         PHết phòng

         PPhòng đã chọn

         Tiện ích0

          TT95