Hiện có 6 bất động sản
Loading...
tingtong-16-my-djinh-nhan-my-ha-noi-01fxhpz8bvkyjyn0492zh7xnry
9781
7
4,0
Có thể thuê
TingTong 16 - Mỹ Đình, Nhân Mỹ, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 07/03/2022

4.250.000 ₫3.450.000 ₫/Phòng/Tháng

26

tingtong-10-le-djuc-tho-ha-noi-01fx1pn47xdakst1fd600p0mfr
13129
10
4,0
Có thể thuê
TingTong 10 - Lê Đức Thọ, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 01/03/2022

4.250.000 ₫3.450.000 ₫/Phòng/Tháng

18

tingtong-11-djo-djuc-duc-ha-noi-01fx1pmxd7br41qsm7sf8cmyaj
8968
9
4,0
Có thể thuê
TingTong 11 - Đỗ Đức Dục, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 01/03/2022

3.950.000 ₫3.350.000 ₫/Phòng/Tháng

22

tingtong-87-phung-khoang-trung-van-nam-tu-liem-ha-noi-01gcggsj3ykem75f8q13yc0qg2
4171
10
4,0
Có thể thuê
TingTong 87 - Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/09/2022

5.750.000 ₫5.250.000 ₫/Phòng/Tháng

19

tingtong-83-djinh-thon-my-djinh-nam-tu-liem-ha-noi-01gcgg6xrftvn4c2nvg2dp973y
3774
11
4,0
Có thể thuê
TingTong 83 - Đình Thôn, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/09/2022

5.650.000 ₫4.850.000 ₫/Phòng/Tháng

26

tingtong-109-xuan-phuong-nam-tu-liem-ha-noi-01gpat9fxcnk89xmpk3hf4pzjd
2535
4
4,0
Có thể thuê
TingTong 109 - Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/01/2023

4.750.000 ₫4.250.000 ₫/Phòng/Tháng

15

Số người ở

Lọc theo khoảng giá

Lọc theo diện tích