Hiện có 5 bất động sản
Loading...
tingtong-10-le-djuc-tho-ha-noi-01fx1pn47xdakst1fd600p0mfr
7674
10
4,0
Có thể thuê
TingTong 10 - Lê Đức Thọ, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 01/03/2022

4.250.000 ₫3.450.000 ₫/Phòng/Tháng

18

tingtong-39-trung-van-nam-tu-liem-ha-noi-01g08ye7gjgjfsj4f29vaahxpz
4448
7
4,0
Có thể thuê
TingTong 39 - Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 10/04/2022

4.650.000 ₫3.550.000 ₫/Phòng/Tháng

46

tingtong-11-djo-djuc-duc-ha-noi-01fx1pmxd7br41qsm7sf8cmyaj
5836
9
4,0
Có thể thuê
TingTong 11 - Đỗ Đức Dục, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 01/03/2022

3.950.000 ₫3.350.000 ₫/Phòng/Tháng

22

tingtong-120-djai-linh-trung-van-nam-tu-liem-ha-noi-01gp5he4mwzgnjt4pj2gzng3ta
545
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 120 - Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 07/01/2023

4.450.000 ₫3.950.000 ₫/Phòng/Tháng

32

tingtong-109-xuan-phuong-nam-tu-liem-ha-noi-01gpat9fxcnk89xmpk3hf4pzjd
1384
4
4,0
Có thể thuê
TingTong 109 - Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/01/2023

4.750.000 ₫4.250.000 ₫/Phòng/Tháng

15

Số người ở

Lọc theo khoảng giá

Lọc theo diện tích