Hiện có 12 bất động sản
Loading...
tingtong-67-djai-linh-trung-van-nam-tu-liem-ha-noi-01g1qktpgejgwhz984eyyw8422
6226
10
4,0
Có thể thuê
TingTong 67 - Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 28/04/2022

5.250.000 ₫3.950.000 ₫/Phòng/Tháng

32

tingtong-39-trung-van-nam-tu-liem-ha-noi-01g08ye7gjgjfsj4f29vaahxpz
6877
7
4,0
Có thể thuê
TingTong 39 - Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 10/04/2022

4.650.000 ₫3.550.000 ₫/Phòng/Tháng

46

tingtong-87-phung-khoang-trung-van-nam-tu-liem-ha-noi-01gcggsj3ykem75f8q13yc0qg2
5195
10
4,0
Có thể thuê
TingTong 87 - Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/09/2022

5.750.000 ₫5.250.000 ₫/Phòng/Tháng

19

tingtong-83-djinh-thon-my-djinh-nam-tu-liem-ha-noi-01gcgg6xrftvn4c2nvg2dp973y
4769
11
4,0
Có thể thuê
TingTong 83 - Đình Thôn, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/09/2022

5.650.000 ₫4.850.000 ₫/Phòng/Tháng

26

tingtong-120-djai-linh-trung-van-nam-tu-liem-ha-noi-01gp5he4mwzgnjt4pj2gzng3ta
1159
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 120 - Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 07/01/2023

4.450.000 ₫3.950.000 ₫/Phòng/Tháng

32

tingtong-109-xuan-phuong-nam-tu-liem-ha-noi-01gpat9fxcnk89xmpk3hf4pzjd
3168
4
4,0
Có thể thuê
TingTong 109 - Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/01/2023

4.750.000 ₫4.250.000 ₫/Phòng/Tháng

15

tingtong-129-me-tri-nam-tu-liem-ha-noi-01hrc3n5p709m7b8yj1vsz9881
359
7
4,0
Có thể thuê
TingTong 129 - Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 07/03/2024

7.650.000 ₫3.950.000 ₫/Phòng/Tháng

66

tingtong-139-me-tri-nam-tu-liem-ha-noi-01hrc3n5tmpfc10drtr5dhtm52
140
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 139 - Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 07/03/2024

10.500.000 ₫4.750.000 ₫/Phòng/Tháng

48

tingtong-131-xuan-phuong-nam-tu-liem-ha-noi-01hrc3n5prcyxtthbbg9j1c4gs
75
6
4,0
Có thể thuê
TingTong 131 - Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 07/03/2024

4.250.000 ₫3.750.000 ₫/Phòng/Tháng

36

tingtong-127-djai-mo-nam-tu-liem-ha-noi-01hrc3n5ndd6ep112zgr60e4ze
156
7
4,0
Có thể thuê
TingTong 127 - Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 07/03/2024

5.850.000 ₫3.550.000 ₫/Phòng/Tháng

46

Số người ở

Lọc theo khoảng giá

Lọc theo diện tích