Hiện có 16 bất động sản
Loading...
tingtong-10-le-djuc-tho-ha-noi-01fx1pn47xdakst1fd600p0mfr
5234
10
4,0
Có thể thuê
TingTong 10 - Lê Đức Thọ, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 01/03/2022

4.250.000 ₫3.450.000 ₫/Phòng/Tháng

18

tingtong-12-djo-djuc-duc-ha-noi-01fx1pryf1ammsz1q8nrvxewhg
9100
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 12 - Đỗ Đức Dục, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 01/03/2022

4.450.000 ₫2.650.000 ₫/Phòng/Tháng

36

tingtong-08-me-tri-ha-ha-noi-01fx1pr35nwbncspkdfyz5q8de
7824
10
4,0
Có thể thuê
TingTong 08 - Mễ Trì Hạ, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 01/03/2022

3.950.000 ₫2.950.000 ₫/Phòng/Tháng

21

tingtong-11-djo-djuc-duc-ha-noi-01fx1pmxd7br41qsm7sf8cmyaj
3874
9
4,0
Có thể thuê
TingTong 11 - Đỗ Đức Dục, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 01/03/2022

3.950.000 ₫3.350.000 ₫/Phòng/Tháng

22

tingtong-23-djo-djuc-duc-ha-noi-01fxqwg9sbn111g1wrm9qfggg0
4827
6
4,0
Có thể thuê
TingTong 23 - Đỗ Đức Dục, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/03/2022

4.150.000 ₫2.950.000 ₫/Phòng/Tháng

10

tingtong-16-my-djinh-nhan-my-ha-noi-01fxhpz8bvkyjyn0492zh7xnry
3596
7
4,0
Có thể thuê
TingTong 16 - Mỹ Đình, Nhân Mỹ, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 07/03/2022

4.250.000 ₫3.450.000 ₫/Phòng/Tháng

26

tingtong-05-ngo-20-djuong-my-djinh-ha-noi-01fx1sbd844tqeagk39j5sptzm
4364
6
4,0
Có thể thuê
TingTong 05 - Ngõ 20 đường Mỹ Đình, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 01/03/2022

3.950.000 ₫3.650.000 ₫/Phòng/Tháng

7

tingtong-06-djo-djuc-duc-ha-noi-01fxj008cd4zj3js6w13n1f0e8
3023
6
4,0
Có thể thuê
TingTong 06 - Đỗ Đức Dục, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 07/03/2022

4.650.000 ₫3.450.000 ₫/Phòng/Tháng

13

tingtong-33-phung-khoang-trung-van-ha-noi-01g073qxe7yhw06bcs5e1cv3nd
4159
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 33 - Phùng Khoang, Trung Văn, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/04/2022

3.850.000 ₫3.250.000 ₫/Phòng/Tháng

26

tingtong-34-phung-khoang-trung-van-ha-noi-01g07dw8ycdvapk84w0eqfbrve
3878
6
4,0
Có thể thuê
TingTong 34 - Phùng Khoang, Trung Văn, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày đăng: 09/04/2022

3.450.000 ₫3.150.000 ₫/Phòng/Tháng

20

Số người ở

Lọc theo khoảng giá

Lọc theo diện tích