Hiện có 4 bất động sản
Loading...
tingtong-90-nguyen-khang-cau-giay-ha-noi-01gck33tychgmrne1kmtfdd6v3
10247
8
4,0
Có thể thuê
TingTong 90 - Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày đăng: 10/09/2022

6.750.000 ₫3.850.000 ₫/Phòng/Tháng

13

tingtong-88-vo-chi-cong-cau-giay-ha-noi-01gcgh0x70g47axt55pysvz720
6295
9
4,0
Có thể thuê
TingTong 88 - Võ Chí Công, Cầu Giấy, Hà Nội

Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày đăng: 09/09/2022

4.250.000 ₫3.850.000 ₫/Phòng/Tháng

15

tingtong-77-hoang-quoc-viet-nghia-tan-cau-giay-ha-noi-01gcgf2kevxsnrb2002dey5b2z
3333
9
4,0
Có thể thuê
TingTong 77 - Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày đăng: 09/09/2022

16.100.000 ₫4.450.000 ₫/Phòng/Tháng

14

tingtong-112-pham-van-djong-mai-dich-cau-giay-ha-noi-01gp5f7s50t40nz1t7knjmms08
8923
7
4,0
Có thể thuê
TingTong 112 - Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày đăng: 07/01/2023

5.250.000 ₫4.550.000 ₫/Phòng/Tháng

44

Số người ở

Lọc theo khoảng giá

Lọc theo diện tích