Mô tả

TT

Loại phòng (5)

TT90 - 101

Studio - L1

 • Diện tích: 30m2
 • Số người ở: 2
  TT90 - 401

  Studio - L2

  • Diện tích: 30m2
  • Số người ở: 2
   TT90 - 402

   1 khách 1 ngủ - L3

   • Diện tích: 30m2
   • Số người ở: 2
    TT90 - 501

    Studio - L4

    • Diện tích: 30m2
    • Số người ở: 2
     TT90 - 502

     1 khách 1 ngủ - L5

     • Diện tích: 30m2
     • Số người ở: 2

      Đánh giá

      Chưa có đánh giá phòng nào!

      • TingTong 90 - Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
      8
      8893
      0

      Loại phòng:

      • Diện tích: 30m2
      • số người ở: 2

      4.050.000 ₫

      3.850.000 ₫

      Chọn phòng0

      Chú thích:

      PCòn trống

      PHết phòng

      PPhòng đã chọn

      Tiện ích0

       .