10
2468
0

Mô tả

Loại phòng (11)

TT63 - 101

Studio - L1

 • Diện tích: 18m2
 • Số người ở: 2
  TT63 - 102

  Studio - L2

  • Diện tích: 14m2
  • Số người ở: 2
   TT63 - 201

   Studio - L3

   • Diện tích: 18m2
   • Số người ở: 2
    TT63 - 202

    Studio - L4

    • Diện tích: 14m2
    • Số người ở: 2
     TT63 - 203

     Studio - L5

     • Diện tích: 17m2
     • Số người ở: 2
      TT63 - 206

      Studio - L6

      • Diện tích: 13m2
      • Số người ở: 2
       TT63 - 501

       Studio - L7

       • Diện tích: 18m2
       • Số người ở: 2
        TT63 - 302

        Studio - L8

        • Diện tích: 14m2
        • Số người ở: 2
         TT63 - 303

         Studio - L9

         • Diện tích: 17m2
         • Số người ở: 2
          TT63 - 306

          Studio - L10

          • Diện tích: 13m2
          • Số người ở: 2
           TT63 - 703

           Studio - L11

           • Diện tích: 20m2
           • Số người ở: 2

            Bản đồ vị trí

            Đánh giá

            Chưa có đánh giá phòng nào!

            • TingTong 63 - Nguyên Xá, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
            10
            2468
            0

            Loại phòng:

            • Diện tích: 18m2
            • số người ở: 2

            3.750.000 ₫

            3.550.000 ₫

            Chọn phòng0

            Chú thích:

            PCòn trống

            PHết phòng

            PPhòng đã chọn

            Tiện ích0