9
2274
0

Mô tả

TT114

Loại phòng (5)

TT114 - 701

Studio gác xép - L1

 • Diện tích: 20m2
 • Số người ở: 3
  TT114 - 702

  Studio gác xép - L2

  • Diện tích: 20m2
  • Số người ở: 3
   TT114 - 703

   Studio gác xép - L3

   • Diện tích: 20m2
   • Số người ở: 3
    TT114 - 801

    Studio - L4

    • Diện tích: 20m2
    • Số người ở: 3
     TT114 - 802

     Studio - L5

     • Diện tích: 20m2
     • Số người ở: 3

      Đánh giá

      Chưa có đánh giá phòng nào!

      • TingTong 114 - Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
      9
      2274
      0

      Loại phòng:

      • Diện tích: 20m2
      • số người ở: 3

      4.850.000 ₫

      4.650.000 ₫

      Chọn phòng0

      Chú thích:

      PCòn trống

      PHết phòng

      PPhòng đã chọn

      Tiện ích0

       TT114