10
3350
0

Mô tả

TingTong 80

Loại phòng (6)

TT80 - 501

1 khách 1 ngủ - L1

 • Diện tích: 25m2
 • Số người ở: 2
  TT80 - 503

  Studio - L2

  • Diện tích: 20m2
  • Số người ở: 2
   TT80 - 504

   1 khách 1 ngủ - L3

   • Diện tích: 25m2
   • Số người ở: 2
    TT80 - 505

    Studio - L4

    • Diện tích: 20m2
    • Số người ở: 2
     TT80 - 506

     Studio - L5

     • Diện tích: 20m2
     • Số người ở: 2
      TT80 - 509

      1 khách 1 ngủ - L6

      • Diện tích: 25m2
      • Số người ở: 2

       Đánh giá

       Chưa có đánh giá phòng nào!

       • TingTong 80 - Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
       10
       3350
       0

       Loại phòng:

       • Diện tích: 25m2
       • số người ở: 2

       5.250.000 ₫

       5.050.000 ₫

       Chọn phòng0

       Chú thích:

       PCòn trống

       PHết phòng

       PPhòng đã chọn

       Tiện ích0